Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Giới thiệu

(Hình Thầy Thích Bảo Nguyên đi khất thực)
Xin kính chào các bạn, 

Chúng tôi sẽ tổng hợp các bài pháp thoại của Thầy Thích Bảo Nguyên trong blog này. Đây là blog phụ của blog HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC.

Để nghe các pháp âm của Thầy Thích Bảo Nguyên, xin các bạn theo dõi trên địa chỉ sau:


Kính chúc các bạn luôn thanh thản, an ạc và vô sự!

Kính ghi, 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét